ضرب المثل ها

اِز گوشه ابرو شيرجه وَر می‌دارِد
با وسيله هاي مختصر مي خواهد كارهاي بزرگ انجام دهد.
تمامی حقوق برای مركز اصفهان شناسی و خانه ملل محفوظ است
طراحی سایت توسط حمیدرضا ورشابی

Search