مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل

وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

همایش نمادشناسی عرفانی گل ها و پرندگان با تاکید بر معناشناسی هنر گل و مرغ در اصفهان عصر صفوی از منظر عزالدین مقدسی عارف قرن 7 هجری با حضور دکتر جلیل جوکار
عکسهای همایش نمادشناسی عرفانی گل ها و پرندگان از منظر عزالدین مقدسی
(با تاکید برمعناشناسی هنر گل و مرغ در اصفهان عصر صفوی)
باحضور دکتر جلیل جوکار
31تیرماه 98-کتابخانه مرکزی

کتاب راهنمای پیشگام گردشگری به زبان انگلیسی

 

کتاب راهنمای پیشگام گردشگری به زبان انگلیسی گامی نو در راستای اهداف بلند مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل، به منظور شناساندن هرچه بهتر و سریع تر پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری اصفهان به میهمانان و گردشگری خارجی می باشد .این کتاب در 282 صفحه و همراه با توضیحات و درج نقشه راهنمای جاذبه های گردشگری همراه با عکسهای نفیس در بهار 1398 چاپ و منتشر شده است

تمامی حقوق برای مركز اصفهان شناسی و خانه ملل محفوظ است
طراحی سایت توسط حمیدرضا ورشابی

Search